Wat we doen

Binnen het Consortium Ervaringsdeskundigheid werken 13 organisaties samen: 11 zorgorganisaties uit de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG), CZ zorgkantoor en Fontys Sociale Studies. Onze focus ligt op het opleiden, ontwikkelen en scholen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking tot ervaringsdeskundige. Door de opleiding dragen ze bij aan hun eigen zelfstandigheid en dat van lotgenoten. Met de kennis en de ervaringen laten ervaringsdeskundigen binnen zorg- en welzijnsorganisaties zien hoe de zorg en dienstverlening anders of beter kan. Dit alles maakt de positie van mensen met een verstandelijke beperking sterker.

Deelnemers aan de opleiding tot ervaringsdeskundige ontdekken waarom leren van ervaringen belangrijk is. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen verder te helpen.

Joyce Mols, docent opleiding Ik deel mijn ervaring

Deelnemende organisaties

Geschiedenis

Het Consortium Ervaringsdeskundigheid is in 2012 ontstaan uit de Stichting Regie over Eigen Leven. Deze stichting zette zich in voor regie over het eigen leven van mensen met een verstandelijke beperking. Brabantse MEE-organisaties wilden samen met enkele zorgorganisaties en CZ Zorgkantoor dit gedachtegoed voortzetten, verdiepen en in de praktijk brengen.

Het Consortium Ervaringsdeskundigheid ontwikkelde daarom samen met Fontys Hogeschool Sociale Studies en de LFB – speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking – een opleiding tot ervaringsdeskundige. Van januari 2012 tot juni 2012 volgende de eerste cursisten deze opleiding.

Tranzo Tilburg onderzocht de opleiding in samenwerking met het Consortium Ervaringsdeskundigheid en beschreef de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking tot ervaringsdeskundigen.

De zorgorganisaties vormden samen een netwerk om de inzet van ervaringsdeskundigen binnen en later ook buiten hun eigen organisatie in te voeren en verder te promoten. Sinds die tijd hebben tientallen mensen met een verstandelijke beperking de opleiding [link naar opleiding] gevolgd. Het aantal zorgorganisaties dat in het Consortium samenwerkt met CZ Zorgkantoor en Fontys is in 2022 uitgegroeid tot 11.

Missie

De inzet van ervaringsdeskundigen is zeer waardevol. Het Consortium stimuleert zorgorganisaties waar mensen met een licht verstandelijke beperking wonen, werken of hulp krijgen om ervaringsdeskundigen mee te laten denken en praten.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht om de leiding te nemen over hun eigen leven. En om mee te doen in de maatschappij. Een opleiding tot ervaringsdeskundige helpt daarbij. Mensen worden zich bewust van hun eigen ervaringen en leren hoe ze die vervolgens kunnen delen. Daarmee helpen ze zichzelf, lotgenoten en anderen in hun omgeving. Ervaringsdeskundigen zijn daarom niet alleen waardevol voor organisaties binnen de zorg, maar ook daarbuiten. Denk aan scholen en gemeenten die door de kennis van ervaringsdeskundigen hun aanbod en dienstverlening kunnen verbeteren.

Met de opleiding tot ervaringsdeskundige krijgen mensen met een licht verstandelijke beperking zelfvertrouwen en inzicht in hun eigen ervaringen. Dit versterkt ook hun positie als gelijkwaardige burger.

Stuurgroep Consortium Ervaringsdeskundigheid

De partners van het Consortium werken samen in een stuurgroep.

De stuurgroep bestaat uit bestuurders en directeuren van de aangesloten (zorg)organisaties. Samen met de coördinator ervaringsdeskundigheid zijn zij verantwoordelijk voor de strategische koers van het Consortium Ervaringsdeskundigheid.

Brigite van Haaften
Raad van Bestuur Prisma & voorzitter stuurgroep Consortium


Hilda Barnhoorn
Raad van Bestuur Lunetzorg


Peter van den Broek
voorzitter Raad van Bestuur Amarant


Ingrid van Huijkelom
Raad van Bestuur SDW


Angélique Koevoets
Raad van Bestuur Zuidwester


Marie-Louise van der Kruis
Raad van Bestuur SOVAK


Vera Hersbach
bestuurder S&L Zorg

Rob Raaijmakers
Manager Gehandicaptenzorg CZ Zorgkantoor


Mirjam Kräwinkel
Raad van Bestuur ORO


Caroline Schipper
directeur Fontys Sociale Studies


Andrea Klap
Raad van Bestuur Gors


Raymond Stegen
directeur Expertise Dichterbij


Raymond van Zoolingen
Raad van Bestuur a.i. Severinus


Karin van Riel
coördinator Consortium Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid tot een succes te maken, vraagt een andere houding. Wij stimuleren en helpen organisaties en ervaringsdeskundigen om hier samen aan te werken.

Karin van Riel, coördinator Consortium ervaringsdeskundigheid

Toegevoegde waarde in de zorg

In 2019 ondertekenden alle organisaties binnen het Consortium de samenwerkingsovereenkomst. ‘Ervaringsdeskundigen zijn duidelijk van toegevoegde waarde in de zorg’.  Hierin staan gezamenlijke afspraken om ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen en promoten. Ook mensen die de opleiding niet volgen, kunnen hun ervaringen positief gebruiken. We bekijken hoe we dat concreet kunnen vormgeven. Interne opleidingen van de deelnemende organisaties spelen daarin een rol. De 11 zorgorganisaties hebben allemaal eigen cursussen en opleidingen voor hun cliënten. Die kennis gaan ze actief met elkaar delen.

Onderzoek

Onderzoek van de Academische werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) van Tranzo toont aan dat de inzet van ervaringsdeskundigen positief kan zijn, zowel voor de ervaringsdeskundige als de mensen die ze ondersteunen. Het Consortium wil dat meer zichtbaar maken.